quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Giấy mời tham dự Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác bảo vệ môi trường"

Thứ Sáu, 20/10/2017 | 02:41:00 PM

(VACNE) - Ngày 24/10/2017, tại TP. Tuyên Quang, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác bảo vệ môi trường”.

 

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN

 VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 226 /HMTg

 

Vv: Mời tham dự Hội thảo Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác bảo vệ môi trường

 

Hà Nội, ngày  10 tháng  10 năm 2017

 

 

Kính gửi:  Quý đại biểu

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác bảo vệ môi trường”. Hội thảo nhằm đánh giá sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật vào công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng chính sách của Nhà nước khuyến khích các đoàn thể nhân dân và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình tiêu thụ bền vững.


Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo.


Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017


Địa điểm: Hội trường tầng 2,
Khách sạn Royal Palace, 176A đường Bình Thuận, TP. Tuyên Quang


Rất mong sự có mặt của Quý đại biểu


Mọi chi tiết xin liên hệ:

-       Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (Anh Nguyễn Danh Trường: Điện thoại 0904291924, Email: truongvacne@gmail.com)
  

-       Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang (Chị Âu thị Hương Giang, Điện thoại 0985001699, Email: athgiang.stnmt@gmail.com)

 

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Tổng cục Môi trường, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang (để phối hợp)

- Lưu VT Hội

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội

vào công tác bảo vệ môi trường”

 

 

Thời gian: Bắt đầu 8h00, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Địa điểm: Khách sạn Royal Palace, 176A Đường Bình Thuận, TP. Tuyên Quang

 

 

 

Thời gian

 

 

Nội dung

 

 

Thực hiện

 

7h30 – 8h00

Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

Ban tổ chức

8h00 – 8h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại diện Tổng cục Môi trường

8h05 – 8h10

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường/Lãnh đạo VACNE

8h10-8h20

Phát biểu chào mừng

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang

8h20- 8h40

Báo cáo tổng hợp Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào công tác bảo vệ môi trường khu vực miền Bắc

TS. Trần Văn Miều

8h40-8h55

 

Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang

8h55-9h10

Ngành Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo các đoàn thể nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ông Vi Tư Liệu – Vụ trưởng Vụ đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương

9h10-9h25

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường – Thực trạng và giải pháp

Ông Nguyễn Mậu Nhiệm, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

9h25-9h45

Nghỉ giải lao

Toàn thể Đại biểu

9h45-10h00

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban Quốc gia về Thanh niên

10h00-10h15

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Vai trò và thành tựu đã đạt được.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

10h15-10h30

Báo cáo các mô hình điển hình tiên tiến bảo vệ môi trường của một số địa phương và đoàn thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

10h30-11h30

Thảo luận

Toàn thể Đại biểu

11h30-11h40

Kết luận và bế mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE

Từ 11h40

Ban Tổ chức mời các đại biểu ăn trưa tại Nhà hàng tầng 3, Khách sạn Royal Palace

Toàn thể Đại biểu

  Kết quả hình ảnh cho cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường

 

 

Lượt xem: 596

Các tin khác

Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC): Hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn 6 tháng đầu năm 2018

(16/10/2018 06:35:AM)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền (CREDEP) góp phần bảo tồn nguồn gen cây thuốc của người Dao và cải thiện sinh kế cộng đồng ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (Hà Giang)

(15/10/2018 05:19:AM)

Hội Bảo vệ Môi trường TP Hải Phòng: Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

(14/10/2018 07:09:AM)

Hội Bảo vệ TN&MT Ninh Bình đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, tư vấn phản biện xã hội về BVMT

(14/10/2018 07:08:AM)

Công ty SOS Môi trường tích cực tổ chức nhiều hoạt động tập huấn và xử lý sự cố môi trường.

(11/10/2018 09:00:AM)

Hội Cao Bằng: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập VACNE

(10/10/2018 06:45:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 9/2018

(09/10/2018 10:18:AM)

Trung tâm SCODE làm tốt chức năng nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

(09/10/2018 08:59:AM)

Viện Kỹ thuật nước và Công nghệ Môi trường tích cực tham gia tư vấn phản biện, xây dựng quy chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực BVMT.

(08/10/2018 03:09:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE