2 cuốn sách  “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu”
và “Ứng phó với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”. (Ảnh: VACNE)

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức lễ công bố hai cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và “Ứng phó với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”. Hai ấn phẩm này do VACNE và các nhà khoa học biên soạn, được Nhà nước đặt hàng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE cho biết, các hội viên của VACNE và các nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến tâm huyết của mình thông qua hai ấn phẩm “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và “Ứng phó với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”.

Qua đó, các tác giả nêu rõ hiện trạng và chỉ ra những thách thức, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi để góp phần bảo vệ môi trường, quản lý tốt việc khai thác sử dụng tài nguyên, ứng phó thành công với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Viết lời giới thiệu cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận: “Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp người đọc nhìn nhận tổng thể hiện trạng, thách thức và định hướng giải quyết các vấn đề về môi trường, phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.

Cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” của tập thể 30 tác giả, do Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phạm Ngọc Đăng Chủ biên, gồm 10 chương với 47 chuyên mục.

Cuốn sách “Ứng phó với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng” của tập thể 12 tác giả, do Phó Giáo sư , Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe Chủ biên./.