quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Tọa đàm kiến tạo tương lai

Tiêu chí Cây Di sản VN

TIÊU CHÍ CÂY DI SẢN VIỆT NAM 

A. Cây tự nhiên

1)     Cây sống trên 200 năm

2)     Cao to hùng vĩ:

a.       Cao trên 40m, chu vi trên 6m đối với cây gỗ đơn thân.

b.      Cao trên 25m, chu vi trên 15m đối với các cây đa, si thuộc chi Ficus.

3)     Có hình dáng đặc sắc.

4)     Đặc biệt ưu tiên các loài đặc hữu, quý hiếm, có giá trị văn hoá, lịch sử. 

B. Cây trồng

1)     Cây sống trên 100 năm

2)     Cao to hùng vĩ:

a.       Cao trên 30m, chu vi trên 3,5m đối với cây gỗ đơn thân;

b.      Cao trên 20m, chu vi trên 10 m, đối với cây đa, si thuộc chi Ficus.

3)     Có hình dáng đặc sắc.

4)     Đặc biệt ưu tiên các loài có giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử. 

C. Các cây khác:

1)     Cây không đạt các tiêu chí kỹ thuật đã nêu, nhưng có giá trị đặc biệt về khoa học, hoặc lịch sử, hoặc văn hoá, hoặc mỹ quan.

2)     Cây cảnh độc đáo.

3)     Các cây gần đạt các tiêu chí nhóm A, B nêu trên nhưng có giá trị đặc biệt về khoa học, hoặc văn hoá, hoặc lịch sử, hoặc mỹ quan.

 

Ghi chú: Chu vi cây đơn thân đo cách mặt đất 1,3m; chu vi cây có bạnh vè đo trên bạnh vè 20cm; chu vi các loài đa, si đo cả chu vi các rễ phụ.
 

Điều kiện lựa chọn

1.      Cây Di sản phải đáp ứng được các Tiêu chí Cây Di sản đã được công bố

2.      Chủ sở hữu Cây Di sản phải được xác định rõ ràng và làm thủ tục đăng ký.

3.      Số lượng các Cây Di sản phải tương xứng với khả năng bảo tồn thực tế của Hội và cộng đồng.

4.      Hướng tới việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Cây Di sản.

Các tin khác

Tiêu chí Cây Di sản VNMẫu Đơn đăng ký CDS VN
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE