quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE

Các ban và hội đồng

 DANH SÁCH CÁC BAN VÀ HỘI ĐỒNG CỦA HỘI

I. Ban Kiểm tra  
 
II. Hội đồng Khoa học 
 
III. Hội đồng Khen thưởng

IV.
 Hội đồng Cây Di sản
 
 
V. Ban Phản biện xã hội 
 
VI. Ban Truyền thông

VII. Ban Phát triển Nguồn lực
 
 
VIII. Ban Cộng đồng Bền vững

 

I. DANH SÁCH BAN KIÊM TRA CA HI

 

(Cp nht tháng 6/2017) 

 

 
 

Stt

 
 

Họ và tên

 
 

Đơn vị công tác

 
 

Chức vụ trong Ban

1

PGS. TS. Lê Bắc Huỳnh

 Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

Trưởng ban

2

TS. Dương Thanh An

Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường

Uỷ viên

3

ThS. Thái Vũ Bình

Trung tâm Công nghệ Phân tích và Dịch vụ môi trường TP HCM

Uỷ viên

4

Ths. Lê Thanh Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồ ĐDSH.

Uỷ viên

5

PGS. TS Nguyễn Thưởng

Hội BVTN&MT TP Đà Nẵng

Uỷ viên

 


II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA HỘI

 

   (Cập nhật tháng 1/2014)  

 

 
 

TT

 
 

Họ và tên

 
 

Đơn vị

 
 

Chức danh trong Hội đồng

1

GS. TS Đặng Kim Chi

Hội Bảo vệ Môi trường Công nghiệp

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS Lê Bắc Huỳnh

Tổng Thư ký Hội BVTN&MT Việt Nam

Uỷ viên, thư ký

3

TS. Dương Thanh An

Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường

Ủy viên

4

GS. TS Lê Thạc Cán

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

Uỷ viên

5

PGS. TS Nguyễn Chu Hồi

Khoa Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

6

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

Hội BVTN&MT Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Uỷ viên

7

PGS. TS Nguyễn Đắc Hy

Viện Sinh thái và Môi trường

Uỷ viên

8

GS. TS Lê Văn Khoa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia HN

Uỷ viên

9

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

Uỷ viên

10

GS. TS Võ Quý

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Uỷ viên

11

PGS. TS Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Uỷ viên

12

ThS. Đỗ Đức Thắng

Công ty Phát triển công nghệ môi trường xanh Seraphin

Ủy viên

13

TS. Phạm Đức Thi

Trung tâm Khoa học công nghệ Khí tượng Thủy văn và MT

Uỷ viên

14

PGS. TS Lê Trình

Viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường

Uỷ viên

     

III. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG 

(Cập nhật tháng 1/2014) 

 
 
 

Stt

 
 

Họ và tên

 
 

Đơn vị công tác

 
 

Chức vụ trong HĐ

1

GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch Hội

Chủ tịch

2

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch Hội

Phó Chủ tịch

3

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

Ủy viên Thường vụ Hội

Ủy viên

4

PGS. TS Lê Bắc Huỳnh

Phó Tổng Thư ký Hội

Ủy viên

5

PGS. TS Nguyễn Thế Chinh

Ủy viên BCH TW Hội

Ủy viên

6

Nhà báo Phùng Quang Chính

Phó Trưởng Ban Truyền thông Môi trường

Ủy viên

7

CN. Phạm Thị Bích Thủy

Phó Chánh Văn phòng Hội

Ủy viên Thư ký

  

IV. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CÂY DI SẢN VIỆT NAM

 

(Cập nhật tháng 1/2014)

 

 
 

Stt

 
 

Họ và tên

 
 

Đơn vị công tác

 
 

Chức danh trong Hội đồng

1

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch

2

KS. Vũ Văn Dũng

Hội KHKT Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

3

ThS. Lê Thanh Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học – Bộ TN&MT

Ủy viên

4

Nhà báo Phùng Quang Chính

Nguyên Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam

Ủy viên, Thư ký

5

KS. Lê Huy Cường

Hội KHKT Lâm nghiệp

Ủy viên

6

GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Hiệp hội các VQG và Khu bảo tồn Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Lâm nghiệp

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Quốc Dựng

Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

8

GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch VACNE, Chủ tịch HĐTĐKT

Ủy viên

9

PGS. TS. Phạm Quang Thu

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

 

V. DANH SÁCH BAN PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 

(Cập nhật tháng 1/2014)

 
 
 

Số tt

 
 

Họ và tên

 
 

Đơn vị công tác

 
 

Chức vụ trong Ban

1

PGS. TS Nguyễn Đình Hòe

Tổng Thư ký Hội

Trưởng Ban

2

TS. Lê Hoàng Lan

Công ty Pi C&E

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Văn Phương

Trường Đại học Luật Hà Nội

Ủy viên

 

 

VI. DANH SÁCH BAN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

 

(Cập nhật tháng 1/2014) 

 

 
 

Số tt

 
 


Họ và tên

 
 


Đơn vị công tác

 
 

Chức vụ trong Ban

1

TS. Trần Văn Miều

Thường vụ VACNE

Trưởng Ban

2

Nhà báo Phùng Quang Chính

Ủy viên BCH VACNE

Phó Trưởng ban

3

Ông Trần Phong

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường

Phó Trưởng ban

4

Bà Hồ Thị Mai Chinh

Phó Tổng biên tập Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe

Ủy viên

5

Lương Xuân Tuân

Công ty CP Xây dựng Công nghệ mới Gamma

Ủy viên

6

Phóng viên Phạm Đình Cường

Diễn đàn các nhà báo Môi trường Việt Nam

Ủy viên

7

Ông Lê Quý Dương

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bắc Hà

Ủy viên

8

Ông Vương Đình Hà

Giám đốc Công ty CP Bàn Tay Việt

Ủy viên

9

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Giám đốc Công ty Vạn Xuân

Ủy viên

10

Nhà báo Lê Việt Nhân

Tổng biên tập Tin Môi trường (TP. Hồ Chí Minh)

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Văn Quyền

Hội Phát triển Rừng và Bảo tồn Sinh thái

Ủy viên

12

Ông Lê Quý Tuệ

Phó Tổng biên tập trang Web VACNE

Ủy viên

 

  VII. DANH SÁCH BAN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

 

(Cập nhật tháng 1/2014)

 

 
 

Số tt

 
 

Họ và tên

 
 

Đơn vị công tác

 
 

Chức vụ trong Ban

1

Ông Nguyễn Ngọc Khôi

Tổng giám đốc Tập đoàn KAT

Trưởng Ban

2

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Giám đốc Công ty Sinh phú

Phó Trưởng ban

3

Ông Phạm Văn Sơn

Giám đốc Công ty SOS Môi trường

Phó Trưởng ban

4

Ông Vương Đình Hà

Giám đốc Công ty Bàn Tay Việt

Ủy viên

5

Bà Ngô Lan Phương

Giám đốc Trung tâm Cộng đồng bền vững (Hà Nam)

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Phú Quý

Giám đốc Công ty TNHH Phú Quý (Hà Giang)

Ủy viên

7

Ông Đỗ Đức Thắng

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi trường xanh (Seraphin)

Ủy viên

8

Ông Trần Văn Thành

Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng)

Ủy viên

9

Ông Đỗ Nguyên Xuân

Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển Điện Thanh Xuân 68

Ủy viên

 

VIII. DANH SÁCH BAN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

(Cập nhật tháng 1/2014)  

Số tt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

Trưởng Ban

2

GS.TSKH. Trương Quang Học

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

Phó Trưởng ban

3

PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Trưởng ban

4

ThS. Nguyễn Thu Huệ

TT Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng

Phó Trưởng ban

5

PGS. TS. Nguyễn Việt Anh

Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Văn Châu

TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn

Viện PTBV ĐB Sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Ủy viên

8

PGS. TS. Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Ủy viên

9

PGS. TS. Trịnh Thị Thanh

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nôị

Ủy viên

10

CN. Nguyễn Danh Trường

Văn phòng Hội BVTN&MT VN

Ủy viên


 

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE