quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Kinh tế tuần hoàn và cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

27/07/2021|04:59:00

(VACNE) – Vừa qua, TS. Lê Hoàng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành VACNE đã có bài viết liên quan đến kinh tế tuần hoàn nhằm góp ý, hỗ trợ hoàn thiện cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT” số 72/2020/QH14. Xin đăng tải toàn văn bài góp ý của TS. Lê Hoàng Lan và mong muốn nhận được nhiều đóng góp bổ sung.

Cố gắng cụ thể hơn nữa đối với cộng đồng

19/07/2021|03:29:00

(VACNE) Theo yêu cầu của một số hội viên, Văn phòng xin tổng hợp một số thông tin liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT (năm 2020), chủ yếu thuộc chương gọi tắt là “Cộng đồng”.

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ tiếp tục góp ý Dự thảo Nghị định nquy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường năm 2020

18/07/2021|10:13:00

(VACNE) – ngày 13/07/2021, website đã đăng tải bài góp ý của PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch VACNE cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường năm 2020 tuy nhiên bài góp ý này tập trung vào quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong Dự thảo.

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 nên làm rõ Điều 159 về cộng đồng dân cư

16/07/2021|02:37:00

(VACNE) – Vừa qua, TS. Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có bản góp ý cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT” số 72/2020/QH14. Xin đăng tải toàn văn bài góp ý của TS. Trần Văn Miều với mong muốn rằng các ủy viên Ban Chấp hành và các thành viên VACNE có nhiều đóng góp bổ sung.

Một số ý kiến bàn luận về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong dự thảo Nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

13/07/2021|09:02:00

(VACNE) – Vừa qua, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch VACNE đã có bản góp ý cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT” số 72/2020/QH14 theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Xin đăng tải toàn văn bài góp ý của PGS.TS. Phùng Chí Sỹ đã gửi cho Bộ TN&MT với mong muốn rằng các ủy viên Ban Chấp hành và các thành viên VACNE có nhiều đóng góp bổ sung.

1 2 3 4 5 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE