quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Danh sách BCH của Hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Đã được bầu tại Đại hội lần thứ VIII ngày 26/11/2023)

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Chức danh

1                 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường ViệtNam

Địa chỉ: Tầng 9 Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 02439420280; 0913210914

Email: vn@vacne.org.vn

Chủ tịch

2                 

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 0916006099, NR: 024.37664517