quản lý tòa nhà

logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 Tọa đàm MT trực tuyến

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Phân loại các kiểu rừng chính ở Việt Nam

23/10/2021|08:46:00

Phân loại thảm thực vật rừng là khâu cần thiết trong nghiên cứu và kinh doanh rừng cũng như giải quyết các vấn đề lâm học khác nhau. Việc phân loại thảm thực vật rừng chính là sử dụng các mối tương quan sinh thái để phân loại thảm thực vật rừng hay quần xã thực vật rừng thành các kiểu và kiểu phụ rừng khác nhau.

Sản xuất nhựa đang phát thải khí nhà kính còn nhiều hơn nhiệt điện than

23/10/2021|08:42:00

Việc sản xuất nhựa đang có xu hướng phát thải nhiều khí nhà kính hơn so với các nhà máy nhiệt điện than, điều này đang làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết biến đổi khí hậu.

Hiện trạng rừng Việt Nam

22/10/2021|07:37:00

Theo công bố về hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 thì tổng diện tích rừng toàn quốc hiện đang là 14.415.381 ha, độ che phủ tương ứng là 41,45%. Độ che phủ rừng những năm gần đây của nước ta đã bắt đầu vượt ngưỡng khuyến cáo về mặt sinh thái của thế giới.

Ra mắt Bộ ấn phẩm bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu

20/10/2021|08:34:00

Sáng 19/10 Hội thảo tham vấn chính sách và ra mắt bộ ấn phẩm Bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu (CS-MAP) được tổ chức tại Hà Nội.

Nhanh chóng đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống

19/10/2021|03:27:00

Luật Bảo vệ môi trường được thông qua đã giảm được 34% thời gian và thủ tục hành chính. Việc khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách để nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào cuộc sống.

1 2 3 4 5 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE