quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường

Thứ Hai, 23/11/2015 | 02:59:00 PM

Nhận thức được những áp lực và khả năng đáp ứng được của chúng ta hiện nay, Đảng đã có định hướng đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc thông qua Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và các văn bản chính sách pháp luật khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực môi trường.


Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn có quy định các dự án xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt có quy mô lớn tại các khu công nghiệp đã được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao trong khung ưu đãi của pháp luật về thuế TNDN.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách khuyến khích chung về tài chính, về đầu tư trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước, rác thải môi trường đô thị như Luật Bảo vệ Môi trường 2005, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư.

Các văn bản hướng dẫn sự khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực môi trường.

1. Nghị định 198/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 về tiền sử dụng đất và  Nghị định số 44/2008/NĐ-CP, ngày 19/04/2008 về sửa đổi, nổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất quy định việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

2. Nghị định 208/2006/NĐ-CP, ngày 22/09/2006 về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đã có ban hành các danh mục, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong đó danh mục, lĩnh vực xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

3. Nghị định 131/2006/NĐ-CP, ngày 09/11/2006 ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, lĩnh vực bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ sử dụng nguồn vốn ODA.

4. Nghị định 151/2006/NĐ-CP, ngày 20/12/2006 về tín dụng xuất khẩu của nhà nước đã quy định cụ thể về ưu đãi cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, bệnh viện, cụm công nghiệp làng nghề.

5. Nghị định 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/04/2007 về quản lý chất thải rắn quy định ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; ưu đãi đảm bảo nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp tài sản.

(Nghiên cứu “Bước đầu đánh giá thị trường thu gom và xử lý nước, rác thải ở Việt Nam” trong kỷ yếu “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu” của Hồ Công Hòa – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương)

(Còn nữa)

Theo Mai Anh (MOITRUONG.COM.VN)

Lượt xem: 1508

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(22/02/2016 02:01:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Chương môi trường của Hiệp định TPP

(01/02/2016 09:37:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE