quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Thứ Sáu, 22/01/2016 | 08:17:00 AM

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản, bao gồm: thanh tra hoạt động thăm dò khoáng sản, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Đối tượng áp dụng là công chức thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên & Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 

Trong hoạt động thăm dò khoáng sản, cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc thực hiện quy định về khu vực được phép thăm dò khoáng sản, gồm xác định việc cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân; xác định diện tích thăm dò vượt ra ngoài phạm vi khu vực được phép thăm dò khoáng sản.

Đồng thời, thanh tra việc thực hiện các quy định khác như: thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nêu trong đề án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định; san lấp các công trình thăm dò đã hoàn thành (giếng, lò, hào, hố…); thực hiện biện pháp khắc phục khi đã gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thăm dò khoáng sản độc hại.

Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định về khu vực khai thác khoáng sản như: xác định cắm mốc các điểm khép góc của khu vực được phép khai thác khoáng sản; xác định diện tích khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác khoáng sản khi khai thác bằng phương pháp lộ thiên (trừ nước khoáng, nước nóng), phương pháp hầm lò.

Về thiết kế mỏ, lực lượng chức năng cũng sẽ thanh tra việc xác định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản áp dụng công nghệ khai thác, phương pháp khai thác trên cơ sở: phương pháp khai thác thực tế (lộ thiên/ hầm lò/ phương pháp khai thác khác) so với phương pháp khai thác đã xác định trong Giấy phép khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác hoặc thiết kế mỏ đã phê duyệt; công nghệ khai thác; hệ thống khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ với thực tế khai thác.

Lượt xem: 2265

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(22/02/2016 02:01:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Chương môi trường của Hiệp định TPP

(01/02/2016 09:37:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE