quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Lịch công tác chính năm 2019 của Hội BVTN&MT Việt Nam

Thứ Tư, 02/01/2019 | 02:42:00 PM

(VACNE) - Như đã đưa tin trên web Hội, vừa qua Ban Thường vụ đã họp, thảo luận và thông qua Lịch công tác chính năm 2019 trên cơ sở cụ thể hóa các phương hướng và nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội VII nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội. Văn phòng Hội xin thông báo để các đơn vị trực thuộc, các hội thành viên và các hội viên chủ động tham gia vào các hoạt động chung, tương thích với các hoạt động của mình và thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến web Hội. Xin mời tham khảo Bảng lịch chi tiết hoạt động cả năm và từng tháng tại Văn phòng. Văn phòng VACNE

LỊCH  CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2019 CỦA VACNE

   

I.             Công tác Hội

1.   Thường xuyên củng cố và phát triển tổ chức Hội (cả năm)

2.   Giữ vững nền nếp hoạt động BCH TW (tháng 11), Ban Thường vụ (tháng 5, 10)

3.   Bảo đảm hoạt động thường  của các Ban, Hội đồng và 2 Văn phòng (cả năm)

 

 

II.           Hoạt động TV, GĐ và PBXH về tài nguyên và môi trường

1.   Đáp ứng theo khả năng các yêu cầu TV PBXH thường xuyên của VUSTA, của MONRE , của các hội viên,cộng đồng và các hội địa phương (cả năm)

2.   Gặp mặt nhân 10 năm xuất bản cuốn “Phương pháp TV PBXH …”(cuối quý I)

 

3.   Hỗ trợ các hội địa phương thực hiện chức năng TV PBXH (cả năm)

 

III.          Thực hiện các nhiệm vụ  NCKH, chuyển giao công nghệ về TN&MT

 

1.   Hỗ trợ các tổ chức, hội thành viên NCKH, CGCN (cả năm)

2.   Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội thảo thường niên về BĐKH và Đ DSH Trường sơn  (cả năm)

3.   Thực hiện tốt các hợp đồng, nhiệm vụ (cả năm)

 

  

      IV.  Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về TN, MT và BĐKH

1.   Động viên, phân công lãnh đạo và hội viên viết bài cho các báo, tạp chí, và  trả lời phỏng vấn về TNMT (cả năm)

2.   Quan tâm chỉ đạo hoạt động Bản tin “Thiên nhiên và Môi trường”, Tạp chí điện tử “Moitruong.24h”, Trang web “vacne.org.vn” và “moitruong24h.vn” (cả năm) 

3.   Phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông của các hội thành viên (cả năm) 

   

 

V.          Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân về TN,MT

1.   Phối hợp tổ chức ENVI PRO&TECH 2019 với HEF và TC MT (quý III-IV) 

2.   Phối hợp công tác tẩy độc dioxin,Hội thaot ĐTM,… (cả năm)

3.   Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đối ngoại nhân dân (cả năm)

 

 

VI.         Duy trì và phát triển sự kiện “Bảo tồn Cây Di sản VN”

1.   Đáp ứng yêu cầu của cộng đồng về công nhận Cây DS (cả năm)

2.   Tổ chức chăm sóc và kéo dài tuổi thọ Cây DS (cả năm) 

3.   Bảo đảm hoạt động CLB Đạp xe MT kết nối Cây DS (cả năm)


 

VII.       Biên soạn, công bố các ấn phẩm mang tên VACNE

1.   Môi trường và phát triển; Thương hiệu xanh bền vững; Không gian sinh thái dãy Trường sơn;.. (cả năm)

2.   Các kỷ yếu hội thảo của VACNE (cả năm)


 

VIII.     Đáp ứng các công tác đột xuất  theo khả năng cao nhất có thể (cả năm)


Lượt xem: 390

Các tin khác

Giấy mời tham dự Diễn đàn "Doanh nghiệp với công tác việc BVMT trong Các mạng Công nghiệp 4.0"

(20/06/2019 01:23:PM)

Phát huy ý nghĩa khoa học và thực tiễn Tạp chí Môi trường và Sức khỏe trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CM.CN.4.0)

(19/06/2019 06:03:AM)

MCD (hội viên VACNE) tham gia và đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Khu vực Vịnh Thái lan dựa trên tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá (EAFM)

(17/06/2019 03:53:PM)

MCD (VACNE) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ nhóm nuôi tôm tại Cà Mau (Dự án GRAISEA 2.0)

(13/06/2019 07:18:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 5/2019

(06/06/2019 06:15:AM)

Cần ứng dụng công nghệ na nô vào xử lý môi trường, nhưng phải hiệu quả và thiết thực

(30/05/2019 12:17:AM)

Thống nhất điều chỉnh và bổ sung một số hoạt động trong năm nay

(29/05/2019 07:13:PM)

Diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học lần thứ ba – 2019

(23/05/2019 11:09:AM)

(Báo Thanh Hóa, Tổ Quốc): Biển Hải Tiến Thanh Hóa: chung tay bảo vệ "Vì một môi trường biển không rác thải”

(21/05/2019 09:00:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE