quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
ENVI-PRO&TECH 2016

Mẫu đăng ký Chương trình ENVI-PRO&TECH

Thứ Tư, 17/08/2016 | 11:20:00 AM

Xin xem Mẫu đăng ký Chương trình ENVI-PRO&TECH 2016

 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ BÌNH CHỌN, CÔNG NHẬN SẢN PHẨM

VÀ CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC 2016

(ENVI-PRO&TECH 2016)

Kính gửi: Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn Chương trình

Đơn vị chúng tôi xin đăng ký sản phẩm/công nghệ sau để tham gia Chương trình Quốc tế bình chọn, công nhận sản phẩm và công nghệ thân thiện môi trường Việt Nam - Hàn Quốc 2016

I. Thông tin sản phẩm/công nghệ đăng ký

1. Tên sản phẩm/công nghệ

+ Tên tiếng Việt: .........................................................................................    

+ Tên tiếng Anh: .........................................................................................    

+ Tên viết tắt/ Mã sản phẩm: .....................................................................    

2. Mô tả sản phẩm/công nghệ, chú trọng

+ Tiết kiệm năng lượng, tài nguyên: ...........................................................    

+ Giảm thiểu tác động môi trường: .............................................................

+ Tính bền vững của sản phẩm/công nghệ: .................................................  

+ Các đặc trưng khác: .................................................................................

3. Sản phẩm/công nghệ đã được chứng nhận trong  vòng 3 năm gần đây  

+ Đã đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" ............................. q

+ Đã được dán nhãn "Sản phẩm sinh thái" ............................................. q

+ Đã được vinh danh là "Sản phẩm/công nghệ thân thiện môi trường" hoặc các danh hiệu tương đương khác do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức Chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp phong tặng. .............................................................. q

* Ghi rõ các danh hiệu đã đạt được, năm được nhận: ................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

II. Thông tin doanh nghiệp

1. Tên đơn vị (tiếng Việt): ..............................................................................

2. Tên đơn vị (tiếng Anh): ..............................................................................

3. Tên giao dịch (tên viết tắt):..........................................................................

4. Địa chỉ: .......................................................................................................

5. Điện thoại: …………………………;  Fax: .................................................

6. Email: ………………………………;  Website: ..........................................

7. Người đại diện pháp lý: ………………..…………………;  Giới tính:........

8. Chức vụ: .....................................................................................................

9. Lĩnh vực hoạt động: ...................................................................................

10. Bảo đảm các giải pháp bảo vệ môi trường: ..............................................

........................................................................................................................

11. Việc chấp hành tốt chính sách, luật pháp bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu: .....................................................................................

........................................................................................................................

12. Các hoạt động liên quan khác: .................................................................

........................................................................................................................

13. Chưa bị xử phạt về bảo vệ môi trường trong vòng 3 năm gần đây: ..........

........................................................................................................................

14. Các thành tích đã đạt được: ......................................................................

........................................................................................................................

Đơn vị chúng tôi cam kết toàn bộ các thông tin trong Đơn tham gia Chương trình là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Ghi chú:

Mỗi một đơn đăng ký ứng với 01 sản phẩm/công nghệ. Mỗi một đơn vị có thể đăng ký nhiều sản phẩm/công nghệ tham gia Chương trình

 

……., ngày       tháng      năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 Xin tải mẫu đơn đăng ký tại đây

Văn phòng VACNE

Lượt xem: 1645

Các tin khác

Ông Bùi Quang Sản tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường thành phố Hải Phòng

(04/07/2020 10:55:PM)

VACNE quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra cho năm nay

(03/07/2020 08:31:PM)

Thêm một tài liệu quý về Tài nguyên, môi trường biển đảo

(02/07/2020 03:20:PM)

Nhiều giải pháp khoa học và kinh nghiệm của cộng đồng về việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo môi trường được chia sẻ ở miền Tây Nam Bộ

(29/06/2020 10:13:AM)

Ông Phan Văn Hết tái đắc cử Chủ tịch Hội BVTN&MT tỉnh Đồng Nai

(26/06/2020 12:00:PM)

Hoạt động của Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam ở Cao Bằng qua lăng kính Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Nền

(26/06/2020 11:31:AM)

VACNE tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam (2010-2020)

(25/06/2020 02:01:PM)

Tổng thư ký Phạm Văn Sơn tặng hoa chúc mừng những người làm công tác truyền thông nhân Ngày Nhà báo Việt Nam

(19/06/2020 02:30:PM)

VACNE tổ chức Tọa đàm 10 năm Sự kiện Bảo tổn Cây Di sản Việt Nam tại Cao Bằng

(14/06/2020 01:10:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE