quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 5/2021

Thứ Hai, 07/06/2021 | 12:37:00 PM

(VACNE) - Ban biên tập Website VACNE xin tiếp tục đăng tin số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh trên Website www.vacne.org.vn hàng ngày tháng 5/2021.

Mặc dù trong tháng nóng dịch COVID-19, nhưng website của VACNE vẫn đều đặn đăng tin trong các chương mục, đặc biệt số tháng 5/2021 còn tăng hơn 40.000 lượt truy cập so với tháng 4/2021.

 

Ngày

 Số lượng truy cập trang tiếng Việt

 Số lượng truy cập trang tiếng Anh

01/5/2021

26.929

5.857

02/5/2021

19.050

1.726

03/5/2021

33.181

4.796

04/5/2021

30.500

3.341

05/5/2021

14.549

4.333

06/5/2021

11.695

3.510

07/5/2021

11.985

3.619

08/5/2021

16.011

3.857

09/5/2021

20.678

8.447

10/5/2021

12.842

4.317

11/5/2021

12.319

4.838

12/5/2021

10.681

3.573

13/5/2021

14.484

5.418

14/5/2021

18.041

6.971

15/5/2021

12.084

3.028

16/5/2021

14.594

5.842

17/5/2021

11.748

4.538

18/5/2021

12.288

5.202

19/5/2021

12.700

4.999

20/5/2021

12.301

5.821

21/5/2021

11.520

3.999

22/5/2021

15.950

6.212

23/5/2021

13.905

4.481

24/5/2021

12.665

5.866

25/5/2021

10.581

3.248

26/5/2021

13.829

4.458

27/5/2021

14.654

4.783

28/5/2021

9.432

2.737

29/5/2021

14.553

3.872

30/5/2021

17.271

4.525

31/5/2021

9.691

2.992

Tổng cộng

472.711

141.206

VP VACNE tổng hợp

Lượt xem: 371

Các tin khác

Kinh tế tuần hoàn và cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

(27/07/2021 04:59:PM)

Cố gắng cụ thể hơn nữa đối với cộng đồng

(19/07/2021 03:29:PM)

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ tiếp tục góp ý Dự thảo Nghị định nquy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường năm 2020

(18/07/2021 10:13:PM)

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 nên làm rõ Điều 159 về cộng đồng dân cư

(16/07/2021 02:37:PM)

Một số ý kiến bàn luận về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong dự thảo Nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

(13/07/2021 09:02:PM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 6/2021

(07/07/2021 03:12:PM)

Góp ý cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường – Phần 2

(06/07/2021 11:44:AM)

Góp ý cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

(05/07/2021 02:24:PM)

Chú trọng tăng cường công tác truyền thông của các Hội KHKT

(02/07/2021 06:44:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE