quản lý tòa nhà

logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 Tọa đàm MT trực tuyến
TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE

Hội đất Ngập nước Việt Nam

Thứ Năm, 28/08/2014 | 09:49:00 AM

Hội Đập nước Việt Nam nghiên cứu và tư vấn về chính sách, chiến lược và luật pháp về bảo tồn và quản lý bền vững đất ngập nước.


1.       Trên đơn vị: Hôi đất ngập nước Việt Nam (VNWA)

2.       Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

3.       Điện thoại: 0438262932/ fax: 04-38262932

4.       Website: http://vnwa.wordpress.com; Email: hoidnnvn@gmail.com

5.       Lĩnh vực hoạt động:

-         Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ kỹ thuật về phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái đất ngập nước Việt Nam

-         Xây dựng, điều phối và thực hiện các dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái đất ngập nước

-         Nghiên cứu và tư vấn về chính sách, chiến lược và luật pháp về bảo tồn và quản lý bền vững đất ngập nước

-         Xây dựng các mạng lưới về đất ngập nước trong cả nước (bắc, trung, nam) để trao đổi thông tin, đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp và chính sách cho nhà nước nhằm sử dụng khôn khéo đất ngập nước và tài nguyên đất ngập nước (kể cả biển, đảo, các hệ thống sông và tài nguyên nước), thúc đẩy hoạt động bảo tồn đất ngập nước trong cả nước.

Lượt xem: 3374

Các tin khác

Giới thiệu Trang vàng Môi trường VACNE

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Khoa học Công nghệ & Bảo vệ Môi trường

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Cổ Phần M Green Media

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Gamma NT

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ & Thiết bị Phan Lê

(03/09/2014 11:42:AM)

Trang Thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam MTX

(03/09/2014 11:30:AM)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(10/09/2009 06:12:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE