quản lý tòa nhà

logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 Tọa đàm MT trực tuyến
TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Thứ Năm, 10/09/2009 | 06:12:00 AM

Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC (Environmental Technology Centre) được thành lập ngày 04/08/1998 theo Quyết định số 20/HMTg-QÐ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Giấy đãng ký hoạt động khoa học công nghệ số 590 ngày 28/09/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

463 (số cũ 439A9) Phan Văn Trị, P.5. Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tel : 08.9850540    Fax : 08.9850541      E-mail : entec@hcm.fpt.vn
  

I. Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Môi trường

* Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC (Environmental Technology Centre) được thành lập ngày 04/08/1998 theo Quyết định số 20/HMTg-QÐ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Giấy đãng ký hoạt động khoa học công nghệ số 590 ngày 28/09/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

* Hiện nay Trung tâm có 30 người chính thức và kiêm nhiệm bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân được đào tạo trong và ngoài nước. Ngoài ra, Trung tâm có đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BVMT.

 

II. Sơ đồ tổ chức của Trung tâm

https://googledrive.com/host/0B5RilOkg71apMHJmaGlSdGZYR3M/

III. Chức năng của Trung tâm

- Nghiên cứu thiết kế công nghệ xử lý chất thải, công nghệ bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường. 

- Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực tư vấn, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường.

 

IV. Hoạt động của Trung tâm (1998-2006)

      Dự báo, đánh giá mức độ và đặc trưng ô nhiễm, xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá tại TP. Hồ Chí Minh và vùng lân cận (KHCN-07-02) (tham gia).

      Nghiên cứu một số công nghệ thích hợp nhằm xử lý chất thải sinh ra từ các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam (KHCN07-16) (tham gia).

     Xây dựng một số cõ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý thống nhất và tổng hợp chất lượng nước lưu vực sông Ðồng Nai (KHCN07-17) (tham gia)

     Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (TP. Ðà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi) (KC-08-03) (tham gia).

     Nghiên cứu đề xuất các giải pháp BVMT nhằm phát triển bền vững làng nghề tại Việt Nam (KC-08-09) (tham gia).

     Nghiên cứu đề xuất các giải pháp BVMT nhằm phát triển bền vững trang trại tại Việt Nam (KC-08-30) (tham gia).

     Trung tâm đã chủ trì và tham gia thực hiện trên 60 đề tài, dự án nghiên cứu và điều tra cõ bản tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Miền Ðông Nam Bộ, Vùng Ðồng bằng sông Cửu Long và Ðồng bằng sông Hồng, cũng như tại các tỉnh thành Ðà Nẵng, Quy Nhõn, TP. Hồ Chí Minh, Ðắc Lắc, Bình Dưõng, Bình Phước, Ðồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bạc Liêu ...

     Trung tâm đã chủ trì và tham gia xây dựng Báo cáo ÐTM, Ðãng ký đạt Tiêu chuẩn Môi trường cho trên 100 dự án.

    Trung tâm đã chủ trì và tham gia hõn 60 dự án giám sát và kiểm toán môi trường.

    Trung tâm đã thực hiện gần 30 dự án thiết kế và xây dựng phưõng án xử lý khí thải, mùi hôi, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, lò đốt rác y tế cho một số điạ phưõng trong cả nước.

    Tham gia một số dự án quốc tế về quản lý, bảo vệ môi trường tại Việt Nam (giám sát môi trường, triển khai các giải pháp sản xuất sạch hõn, sử dụng các mô hình toán để tính lan truyền ô nhiễm trong môi trường không khí, nước; áp dụng công nghệ GIS trong quản lý môi trường...).


V. Các dự án tiêu biểu (1998-2006)

1)   Nghiên cứu xác định chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm mùi phục vụ công tác thanh tra môi trường (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí ).

2)    Nghiên cứu một số biện pháp thích hợp nhằm quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề tài do Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh cấp kinh phí ).

3)    Ðiều tra cõ bản, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng các giải pháp bảo vệ và xử lý môi trường trong các cụm dân cư gần các KCN Ðồng Nai (Dự án do Bộ KH&ÐT/Sở KH&CN Ðồng Nai cấp kinh phí).

4)    Ðiều tra hiện trạng môi trường làm cõ sở xây dựng Quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững ÐBSCL (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí ).

5)    Nghiên cứu mô hình công nghệ thích hợp nhằm khống chế ô nhiễm do mùi hôi tại một số nhà máy chế biến mủ cao su và tinh bột khoai mì tỉnh Bình Phước (Ðề tài do Sở KH&CN tỉnh Bình Phước cấp kinh phí ).

6)    Xây dựng cõ sở khoa học cho việc Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp tỉnh Daklak đến nãm 2010, 2020 (Ðề tài do Sở KH&CN tỉnh Ðắc Lắc cấp kinh phí).

7)    Nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp để giảm thiểu ô nhiễm mùi tại một số cõ sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng (Áp dụng thử nghiệm cho 01 Nhà máy chế biến mủ cao su, 01 nhà máy pha chế và 01 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí ).

8)    Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tổng hợp nhằm BVMT tại một số trang trại gây ô nhiễm điển hình ở phía Nam (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí).

9)   Ðánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ sinh học trong BVMT (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí).

10)  Ðiều tra đánh giá thực trạng các cõ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (Ðề tài do Sở KH&CN tỉnh Ðắc Lắc cấp kinh phí).

11)  Áp dụng các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường xây dựng mô hình khu công nghiệp thân thiện môi trường (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí ).

12)  Xây dựng hướng dẫn ÐTM đối với các dự án nuôi trồng thuỷ sản (Ðề tài do Vụ Thẩm định và Ðánh giá tác động Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí ).

13)  Hỗ trợ xây dựng các đề án, phưõng án xử lý triệt để các cõ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QÐ-TTg (Bệnh viện) (Ðề tài do Cục Bảo vệ Môi trường/Bộ TN-MT cấp kinh phí ).

14)  Kiểm toán môi trường dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (Dự án WB)

15)  Thiết kế, chế tạo, lắp đặt lò đốt rác y tế tại Bình Dưõng (Dự án do Sở Y tế Bình Dưõng cấp kinh phi).

16)  Thiết kế, chế tạo lò đốt rác tại huyện Krong Pak (Dự án do Sở KH&CN tỉnh Ðắc Lắc cấp kinh phí).

17)  Thẩm định dự án lò đốt rác thải dầu khí tại Vũng Tàu (Dự án do VietsovPetro cấp kinh phí)

18)  Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty VIFON (Dự án do Công ty VIFON cấp kinh phí)

19)  Xử lý mùi hôi tại NM thuốc trừ sâu Tiền Giang (Dự án do Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang cấp kinh phí).

20)  Cải thiện Môi trường làng nghề Vạn Phúc, tỉnh Hà Tây (Dự án JICA)

VP VACNE

Lượt xem: 18420

Các tin khác

Giới thiệu Trang vàng Môi trường VACNE

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Khoa học Công nghệ & Bảo vệ Môi trường

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Cổ Phần M Green Media

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Gamma NT

(03/09/2014 11:43:AM)

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ & Thiết bị Phan Lê

(03/09/2014 11:42:AM)

Trang Thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam MTX

(03/09/2014 11:30:AM)

Hội đất Ngập nước Việt Nam

(28/08/2014 09:49:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE