quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

ENVI-PRO&TECH 2016

Một số hình ảnh Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững - 2016”

06/09/2016|03:04:00

(VACNE) - Sáng 6/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững - 2016” với chủ đề “Vai trò của Doanh nghiệp trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường”.

Bảo tồn ĐDSH và ứng phó với BĐKH phục vụ phát triển kinh tế xanh

30/08/2016|02:27:00

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH

Chiến lược hợp tác quốc tế về Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực Môi trường tại Việt Nam và kinh nghiệm của Hàn Quốc

29/08/2016|04:37:00

(VACNE) - Hiện nay, Việt Nam là một trong các quốc gia mới nổi và đang phát triển tại Châu Á thông qua việc thúc đẩy chiến lược phát triển với các chính sách Cải cách, Mở cửa và Hỗ trợ, và đang thực hiện bước nhảy vọt thứ hai để trở thành một quốc gia công nghiệp hóa.

Mẫu đăng ký Chương trình ENVI-PRO&TECH

17/08/2016|11:20:00

Xin xem Mẫu đăng ký Chương trình ENVI-PRO&TECH 2016

Tờ rơi giới thiệu Chương trình ENVI-PRO&TECH

11/08/2016|03:20:00

Tờ rơi giới thiệu Chương trình ENVI-PRO&TECH

Trước 1 2 3 4 5 Tiếp
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE