quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hội Bảo vệ Môi trường TP Hải Phòng: Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

14/10/2018|07:09:09

(VACNE) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã tiến hành kiện toàn tổ chức - nhân sự Hội Bảo vệ môi trường và các Chi hội/tổ chức trực thuộc, phối hợp cùng các Sở/Ngành, chính quyền các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới.

Hội Bảo vệ TN&MT Ninh Bình đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, tư vấn phản biện xã hội về BVMT

14/10/2018|07:08:22

(VACNE) - Trong thời gian qua, Hội đã thực hiện nhiều đợt truyền thông về BVMT ở các địa phương trong Tỉnh, tham gia thẩm định 36 báo cáo Đánh giá tác động (ĐTM ); 6 báo cáo Đề án cải tạo và phục hồi môi trường.

Công ty SOS Môi trường tích cực tổ chức nhiều hoạt động tập huấn và xử lý sự cố môi trường.

11/10/2018|09:00:00

(VACNE) - Tính đến tháng 10/2018, SOS Môi trường thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước, đã tham gia ứng phó 86 sự cố; tư vấn xây dựng trên 50 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - hóa chất cho các địa phương và doanh nghiệp; tổ chức hơn 160 khóa tập huấn, đào tạo, diễn tập cho gần 11.000 học viên

Hội Cao Bằng: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập VACNE

10/10/2018|06:45:00

(VACNE) - Ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch Hội BVTN&MT tỉnh Cao Bằng vừa gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký công nhận Cây Di sản và cho biết thông tin này.

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 9/2018

09/10/2018|10:18:00

VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE hàng ngày tháng 9/2018

Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE