quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Thứ Tư, 21/01/2015 | 03:05:00 PM

Hội thảo quan hệ đối tác mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam diễn ra ngày 21/01 tại TP Hà Nội.

Những năm qua, Việt Nam đã huy động nội lực của mình cùng với hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân, năm 2015 này, Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới phấn đấu hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ và chuẩn bị  xây dựng và thực hiện các mục tiêu sau 2015.

Trong điều kiện có nhiều thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội, trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi và tác động xấu của biến đổi khí hậu; để đạt được các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo môi trường và sinh thái bền vững, Việt Nam đã đề ra mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó tái cấu trúc đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Để hiện thực hóa mục tiêu Tái cấu trúc nền kinh tế, Bộ Kế hoạch&Đầu tư trong 2 năm qua, với sự hỗ trợ tích cực của UNDP và nhiều nhà tài trợ, đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh vào năm 2012 và ban hành kế hoạch hành động vào năm 2014.

Hôm nay, hội thảo công bố dự án mới do Bộ Kế hoạch & Đầu tư là cơ quan chủ quản trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNDP và USAID, sẽ góp phần nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam. Hội thảo khởi động dự án với thời gian thực hiện là 4 năm và tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,128 triệu USD, do Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, và sự đồng chủ trì của Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bộ Kế hoạch&Đầu tư là cơ quan chủ quản dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”, gọi tắt là “dự án CIGG”, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và phát triển cacbon thấp trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành và cấp tỉnh.

"Việc ban hành Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam năm 2012 và Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh trong năm vừa qua cho thấy Việt Nam là một trong số những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh. Dự án mới này sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu hướng tới của Việt Nam về đầu tư xanh và lồng ghép ‘tăng trưởng xanh hơn’ trong định hướng chính sách mới cho Việt Nam trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 5 năm tới” -  theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương.

Cũng tại buổi hội thảo khởi động, Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh, "ứng phó với biến đổi khí hậu thực sự là hành động có ý nghĩa. Đầu tư xanh chính là định hướng đầu tư đúng đắn". Đồng thời Bà Pratibha Mehta gửi lời cảm ơn tới USAID đã cùng đóng góp tài chính cho dự án quan trọng này, bà cũng lưu ý rằng "chính những quốc gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có tầm nhìn xa sẽ đi đầu trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và gặt hái những phần thưởng xứng đáng nhất".

"Dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực then chốt liên quan đến tăng trưởng xanh ", Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam phát biểu "Dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cũng như các địa phương trong việc thực hiện và theo dõi hiệu quả quá trình triển khai Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Kế hoạch Hành động của Việt Nam. Từ đó góp phần xây dựng chính sách thúc đẩy đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và hỗ trợ huy động các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh của Việt Nam".

Theo Mai Anh (MOITRUONG.COM.VN)

Lượt xem: 3014

Các tin khác

Các biện pháp kỹ thuật làm sạch không khí

(18/06/2015 10:59:AM)

Đà Nẵng định lượng về thành phố môi trường

(15/05/2015 07:46:AM)

Sự thật về 'thần dược' mọc như cỏ, tốt như sâm

(04/04/2015 07:41:AM)

Tìm nguồn điện từ rác

(31/03/2015 01:21:PM)

Cần đổi mới cơ chế tài chính cho bảo tồn thiên nhiên

(04/03/2015 02:01:PM)

Huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ cho tăng trưởng xanh

(15/01/2015 09:48:AM)

Làm sạch không khí đô thị: Hãy nhìn người Đan Mạch

(12/01/2015 10:47:AM)

Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hợp tác phát triển công nghệ môi trường

(30/12/2014 09:36:AM)

Hiệu quả với mô hình sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu

(25/12/2014 03:42:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE