quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 Tọa đàm MT trực tuyến

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE

Trang Thông tin điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam MTX

03/09/2014|11:30:00

Website Bảo vệ Môi trường Việt Nam MTX (MOITRUONG.COM.VN) ra đời từ năm 2007, hiện nay hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhằm mục đích truyền thông, kêu gọi nâng cao ý thức Bảo vệ môi trường; Cảnh báo ô nhiễm và các thảm họa môi trường; Quảng bá và giới thiệu Công nghệ mới xử lý ô nhiễm môi trường, các loại thiết bị và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Hội đất Ngập nước Việt Nam

28/08/2014|09:49:00

Hội Đập nước Việt Nam nghiên cứu và tư vấn về chính sách, chiến lược và luật pháp về bảo tồn và quản lý bền vững đất ngập nước.

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

10/09/2009|06:12:00

Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC (Environmental Technology Centre) được thành lập ngày 04/08/1998 theo Quyết định số 20/HMTg-QÐ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và Giấy đãng ký hoạt động khoa học công nghệ số 590 ngày 28/09/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Trước 1 2
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE